915 99 602

svein.anderssen@fleas.no

Solheimsgaten 16

5058 Bergen

08:00 til 16:00

Mandag - Fredag

Fakta om oss

Ledelse og historikk

Ledelse

Vi er et familieeid aksjeselskap. Daglig leder er Sven Anderssen (4 generasjon)


1901:

28 år gamle Edvard Johan Anderssen etablerte, en trelasthandel i leide lokaler på Laksevåg. Det var starten på vårt ‘’ eventyr’’ De neste 100 år var vår virksomhet trelasthandel og hussalg.

1914:

Vi ble AS Florvaag Bruk med kr 120 000 i aksjekapital. Samme året ble tomten på Askøy kjøpt, og lager og snekkeri ble bygd der.

1916:

Tomt kjøpt på Minde. Anlegget ble utbygd etappevis.

1926:

Tomt kjøpt på Laksevåg og eget anlegg bygget.

1932:

Hovedkontor flyttet til Valkendorfsgate i Bergen. 200?: Oppkjøp av Dyrøygruppen.

2004:

Vi kjøpte opp Dyrøy Gruppen

2009:

Salg av handelsvirksomheten til Optimera AS. 2016: Vi er et eiendomsselskap som driver eiendomsutvikling og utleie.

Styret

  • StyreformannBjart Nygaard
  • MedlemBjørn Anderssen
  • MedlemRoy Andersen
  • MedlemUlrik Thuestad
  • MedlemBjørn Gjelsvik
  • MedlemEinar Skintveit
  • MedlemArnfinn Ringstad

Florvaag Bruk Holding AS

Solheimsgaten 16, 5058 Bergen
svein.anderssen@fleas.no
Tel: 915 99 602

x